Antagningspoäng för IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19121

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.40 11.33 0.30 0.00
Urval 2 11.83 11.33 0.30 99.99
För höstterminen år 2016 hade IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 12.40 i urvalsgrupp BI, 11.33 i urvalsgrupp BII och 0.30 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 86 personer till IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning vid Högskolan i Gävle varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 26 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.33 12.98 0.25
Urval 2 11.45 12.98 0.40 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning på Högskolan i Gävle 11.33 i urvalsgrupp BI, 12.98 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

27

Under HT2015 sökte 108 personer till IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning vid Högskolan i Gävle varav 20 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 31 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 27 personer varav 20 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.95 10.60 0.25 0.00
Urval 2 10.85 17.19 0.25 99.99
För höstterminen år 2014 hade IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 12.95 i urvalsgrupp BI, 10.60 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

105

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 105 personer till IT/GIS - informationsteknologi med GIS-inriktning vid Högskolan i Gävle varav 17 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 23 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 25 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 79% män och 21% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle