Antagningspoäng för Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19208

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.04 20.09 1.15 0.00 4.00
Urval 2 20.00 19.70 1.10 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 20.04 i urvalsgrupp BI, 20.09 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

3306

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

80

Under HT2020 sökte 3306 personer till Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle varav 1200 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 20 var män och 78 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 14 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.38 18.80 1.10 0.00 4.00
Urval 2 18.81 18.60 1.05 0.00 4.00
Höstterminen år 2019 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.38 i urvalsgrupp BI, 18.80 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

2266

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

110

Under HT2019 sökte 2266 personer till Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle varav 786 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 17 var män och 93 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 110 personer varav 15 var män och 95 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.06 18.98 1.05 0.00 4.00
Urval 2 18.30 18.24 1.00 0.00 4.00
Höstterminen år 2018 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.06 i urvalsgrupp BI, 18.98 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

2131

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

120

Under HT2018 sökte 2131 personer till Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle varav 665 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 22 var män och 97 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 120 personer varav 22 var män och 97 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 81% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 19.64 1.05 4.00
Urval 2 18.03 18.95 0.95 4.00
För höstterminen år 2017 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 19.64 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

2029

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2017 sökte 2029 personer till Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle varav 579 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 21 var män och 79 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 23 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.85 1.15 4.00
Urval 2 18.13 18.37 1.05 4.00
För höstterminen år 2016 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och 1.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1774

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1774 personer till Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle varav 541 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 25 var män och 74 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 22 var män och 76 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 20.10 19.60 1.20 4.00
Urval 2 19.00 18.50 1.15 4.00
För höstterminen år 2015 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 20.10 i urvalsgrupp BI, 19.60 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1821

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 1821 personer till Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle varav 540 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 17 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.66 19.07 1.20 4.00
Urval 2 18.80 18.84 1.10 4.00
För höstterminen år 2014 hade Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 19.66 i urvalsgrupp BI, 19.07 i urvalsgrupp BII och 1.20 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1365

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 1365 personer till Kandidatprogram i utredningskriminologi vid Högskolan i Gävle varav 261 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 13 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 10 var män och 45 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle