Antagningspoäng för Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19905

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 17.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.90 i urvalsgrupp BI, 17.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

148

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

31

Under HT2020 sökte 148 personer till Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 26 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 23 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 15 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.58 15.00 0.60 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.58 i urvalsgrupp BI, 15.00 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

183

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

35

Under HT2018 sökte 183 personer till Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 25 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 14 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.84 14.80 0.65 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.84 i urvalsgrupp BI, 14.80 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

224

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 224 personer till Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 19 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.85 0.80 0.00
Urval 2 12.93 15.65 0.30
För höstterminen år 2016 hade Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.85 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 260 personer till Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 47 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.50 16.40 0.75
Urval 2 15.40 15.90 0.50
Under terminen HT2015 hade utbildningen Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning på Högskolan i Gävle 16.50 i urvalsgrupp BI, 16.40 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

276

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 276 personer till Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 16 var män och 34 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 17 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 16.15 0.95 0.00
Urval 2 15.20 16.09 0.85
För höstterminen år 2014 hade Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 16.15 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

312

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 312 personer till Lantmätarprogrammet, ekonomisk/juridisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 53 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 18 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 18 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle