Antagningspoäng för Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19906

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.00 i urvalsgrupp BI, 0.00 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

139

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

37

Under HT2019 sökte 139 personer till Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 43 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 44 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 37 personer varav 33 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 89% män och 11% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.23 14.42 0.65 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.23 i urvalsgrupp BI, 14.42 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

209

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

48

Under HT2017 sökte 209 personer till Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 63 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 38 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 48 personer varav 31 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 13.83 0.65 0.00
Urval 2 11.90 11.90 0.35 99.99
För höstterminen år 2016 hade Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 13.83 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

200

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 200 personer till Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 51 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 31 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 31 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 15.95 0.85
Urval 2 15.10 15.00 0.20
Under terminen HT2015 hade utbildningen Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning på Högskolan i Gävle 16.23 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

260

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

45

Under HT2015 sökte 260 personer till Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 56 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 33 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 31 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 67% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.60 16.41 1.05 0.00
Urval 2 12.90 13.55 0.95
För höstterminen år 2014 hade Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.60 i urvalsgrupp BI, 16.41 i urvalsgrupp BII och 1.05 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

285

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 285 personer till Lantmätarprogrammet, teknisk inriktning vid Högskolan i Gävle varav 80 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 32 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 37 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 31% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle