Antagningspoäng för Maskiningenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19108

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.34 0.75 0.00
Urval 2 0.75 99.99
För höstterminen år 2016 hade Maskiningenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.34 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

108

Antagna urval 1

16

Antagna urval 2

13

Under HT2016 sökte 108 personer till Maskiningenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 12 i första hand. Totalt antogs 16 personer i det första urvalet varav 14 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 12 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.84 15.70 0.60
Urval 2 13.84 15.70 0.60 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Maskiningenjör, Co-op på Högskolan i Gävle 13.84 i urvalsgrupp BI, 15.70 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

134

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

34

Under HT2015 sökte 134 personer till Maskiningenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 27 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 33 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 32 var män och 2 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.39 14.40 0.60 0.00
Urval 2 10.48 14.38 0.70 99.99
För höstterminen år 2014 hade Maskiningenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.39 i urvalsgrupp BI, 14.40 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

145

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 145 personer till Maskiningenjör, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 37 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 29 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 27 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle