Antagningspoäng för Miljöstrateg vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19101

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.90 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Miljöstrateg vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

147

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2020 sökte 147 personer till Miljöstrateg vid Högskolan i Gävle varav 19 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 10 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.50 15.92 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Miljöstrateg vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.50 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

150

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

29

Under HT2017 sökte 150 personer till Miljöstrateg vid Högskolan i Gävle varav 28 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 29 personer varav 7 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 13.25 0.15 0.00
Urval 2 15.44 13.25 0.15 99.99
För höstterminen år 2016 hade Miljöstrateg vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 13.25 i urvalsgrupp BII och 0.15 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 119 personer till Miljöstrateg vid Högskolan i Gävle varav 15 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 8 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 7 var män och 18 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle