Antagningspoäng för Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19122

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.70 12.48 0.90 0.00
Urval 2 13.70 12.48 99.99
För höstterminen år 2016 hade Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.70 i urvalsgrupp BI, 12.48 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

60

Antagna urval 1

10

Antagna urval 2

9

Under HT2016 sökte 60 personer till Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 10 i första hand. Totalt antogs 10 personer i det första urvalet varav 2 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 9 personer varav 3 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.60 10.50 0.35
Urval 2 10.60 0.35 99.99
Under terminen HT2015 hade utbildningen Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op på Högskolan i Gävle 10.60 i urvalsgrupp BI, 10.50 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

86

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

15

Under HT2015 sökte 86 personer till Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 14 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 16 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 6 var män och 9 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.60 13.05 0.10 0.00
Urval 2 11.60 12.63 0.10 99.99
För höstterminen år 2014 hade Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 10.60 i urvalsgrupp BI, 13.05 i urvalsgrupp BII och 0.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

111

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 111 personer till Miljöteknik - vatten, återvinning, Co-op vid Högskolan i Gävle varav 22 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 19 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 60% män och 40% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle