Antagningspoäng för Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19806

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.18 17.24 0.70 0.00 4.00
Urval 2 16.21 17.17 0.55 0.00 4.00
Höstterminen år 2020 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.18 i urvalsgrupp BI, 17.24 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

579

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 579 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 104 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 6 var män och 64 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 6 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 9% män och 91% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.81 17.13 0.80 0.00 3.50
Urval 2 17.19 15.82 0.70 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.81 i urvalsgrupp BI, 17.13 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

530

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2019 sökte 530 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 124 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 10 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 7 var män och 63 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 12% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.25 17.23 0.85 0.00 3.50
Urval 2 16.27 15.67 0.70 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.25 i urvalsgrupp BI, 17.23 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

614

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2018 sökte 614 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 102 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 8 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 15 var män och 55 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.70 17.53 0.90 4.00
Urval 2 16.84 16.97 0.75
För höstterminen år 2017 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 17.70 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

791

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2017 sökte 791 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 101 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 15 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 18 var män och 52 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.10 17.83 0.90 0.00
Urval 2 17.80 17.20 0.85
För höstterminen år 2016 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.10 i urvalsgrupp BI, 17.83 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

824

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 824 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 111 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 15 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.40 17.56 0.95 4.00
Urval 2 17.70 16.91 0.85 4.00
För höstterminen år 2015 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.40 i urvalsgrupp BI, 17.56 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

903

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 903 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 151 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 11 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 13 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 18% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.70 18.31 0.85 0.00
Urval 2 17.88 16.46 0.80
För höstterminen år 2014 hade Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.70 i urvalsgrupp BI, 18.31 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

781

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 781 personer till Personal- och arbetslivsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 126 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 13 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 14 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle