Antagningspoäng för Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19204

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.54 14.13 0.00 0.00 3.50
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 14.54 i urvalsgrupp BI, 14.13 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.50 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

119

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 119 personer till Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle varav 20 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 5 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 83% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 18.58 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 13.40 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 18.58 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

143

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 143 personer till Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle varav 25 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 10 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.12 15.10 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.12 i urvalsgrupp BI, 15.10 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

123

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

25

Under HT2017 sökte 123 personer till Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle varav 22 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 7 var män och 20 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 9 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 30% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 17.03 0.75 3.00
Urval 2 14.10 15.10 0.45 3.00
För höstterminen år 2016 hade Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

178

Antagna urval 1

33

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 178 personer till Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle varav 32 i första hand. Totalt antogs 33 personer i det första urvalet varav 9 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 10 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 71% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 18.15 0.75 4.00
Urval 2 14.11 16.34 0.50 4.00
För höstterminen år 2015 hade Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 18.15 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

214

Antagna urval 1

31

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 214 personer till Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle varav 54 i första hand. Totalt antogs 31 personer i det första urvalet varav 7 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 6 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.46 17.26 1.10 4.00
Urval 2 16.30 16.68 0.80 4.00
För höstterminen år 2014 hade Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 18.46 i urvalsgrupp BI, 17.26 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

324

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 324 personer till Program för professionellt skrivande vid Högskolan i Gävle varav 83 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 19 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 53% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle