Antagningspoäng för Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19817

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.84 16.10 0.35 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.84 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

241

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 241 personer till Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle varav 51 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 23 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 23 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 33% män och 67% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 15.98 0.55 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 15.98 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

201

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

55

Under HT2019 sökte 201 personer till Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle varav 40 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 20 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 15 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.94 15.86 0.60 0.00 0.00
Urval 2 14.80 15.55 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.94 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

258

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 258 personer till Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle varav 33 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 15 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 16 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.08 15.31 0.70 0.00
Urval 2 15.00 14.64 0.55
För höstterminen år 2017 hade Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.08 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

264

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2017 sökte 264 personer till Rättsvetenskapligt program med inriktning mot skatterätt och fastighetsrätt vid Högskolan i Gävle varav 44 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 18 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 21 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle