Antagningspoäng för Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19123

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.97 15.92 0.65 0.00 0.00
Urval 2 15.70 15.91 0.50 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.97 i urvalsgrupp BI, 15.92 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2020 sökte 346 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 64 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 20 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.28 17.57 0.65 0.00 3.00
Urval 2 12.04 13.62 0.35 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.28 i urvalsgrupp BI, 17.57 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 349 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 52 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 27 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 34 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.05 15.58 0.70 0.00 0.00
Urval 2 14.80 14.87 0.55 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.05 i urvalsgrupp BI, 15.58 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

413

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2018 sökte 413 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 68 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 19 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 19 var män och 31 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.23 15.85 0.70 0.00
Urval 2 15.00 15.31 0.55
För höstterminen år 2017 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.23 i urvalsgrupp BI, 15.85 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

430

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2017 sökte 430 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 51 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 20 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 14 var män och 36 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 15.86 0.80 0.00
Urval 2 15.10 14.58 0.60 3.50
För höstterminen år 2016 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 15.86 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

407

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2016 sökte 407 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 42 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 24 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 25 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.48 16.92 0.75 4.00
Urval 2 14.88 15.10 0.60 4.00
För höstterminen år 2015 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.48 i urvalsgrupp BI, 16.92 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

495

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 495 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 66 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 30 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 30 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.70 17.30 0.80 0.00
Urval 2 14.60 14.98 0.70
För höstterminen år 2014 hade Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.70 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.80 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

425

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 425 personer till Samhällsplanerarprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 53 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 27 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 27 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle