Antagningspoäng för Tekniskt basår - Automationsingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19107

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.81 15.50 0.35 0.00
Urval 2 13.00 11.06 0.35
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - Automationsingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.81 i urvalsgrupp BI, 15.50 i urvalsgrupp BII och 0.35 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

85

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 85 personer till Tekniskt basår - Automationsingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle varav 13 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 12 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 13 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 33% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle