Antagningspoäng för Tekniskt basår - Byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19112

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 15.12 1.00 0.00
Urval 2 16.30 15.12 0.90
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - Byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 15.12 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

15

Under HT2016 sökte 256 personer till Tekniskt basår - Byggnadsingenjör vid Högskolan i Gävle varav 36 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 12 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 15 personer varav 12 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle