Antagningspoäng för Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19114

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.96 13.40 0.50 0.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.96 i urvalsgrupp BI, 13.40 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

75

Antagna urval 1

15

Antagna urval 2

13

Under HT2017 sökte 75 personer till Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 11 i första hand. Totalt antogs 15 personer i det första urvalet varav 13 var män och 2 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 13 personer varav 10 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.61 14.01 0.85 0.00
Urval 2 13.70 12.40 0.65
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.61 i urvalsgrupp BI, 14.01 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

169

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 169 personer till Tekniskt basår - Dataingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 21 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 19 var män och 1 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 19 var män och 1 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 95% män och 5% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle