Antagningspoäng för Tekniskt basår - Elektroingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19116

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.90 13.56 0.50
Urval 2 11.98 13.56 0.20 99.99
Under terminen HT2016 hade utbildningen Tekniskt basår - Elektroingenjörsprogrammet på Högskolan i Gävle 13.90 i urvalsgrupp BI, 13.56 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Data saknas för urvalsgrupperna SA och BF.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

74

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 74 personer till Tekniskt basår - Elektroingenjörsprogrammet vid Högskolan i Gävle varav 8 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 17 var män och 3 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 17 var män och 3 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 85% män och 15% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle