Antagningspoäng för Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19117

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.81 13.87 0.60 0.00
Urval 2 12.00 13.87
För höstterminen år 2017 hade Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.81 i urvalsgrupp BI, 13.87 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

99

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2017 sökte 99 personer till Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle varav 12 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 13 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 16 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 28% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.65 12.41 0.60 0.00
Urval 2 12.90 9.70 0.20
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 13.65 i urvalsgrupp BI, 12.41 i urvalsgrupp BII och 0.60 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

76

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 76 personer till Tekniskt basår - Energisystemingenjör (Co-op) vid Högskolan i Gävle varav 15 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 15 var män och 5 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 15 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle