Antagningspoäng för Tekniskt basår - Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-19128

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 16.43 0.25 0.00
Urval 2 12.65 10.08 0.25 99.99
För höstterminen år 2016 hade Tekniskt basår - Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 16.43 i urvalsgrupp BII och 0.25 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

82

Antagna urval 1

20

Antagna urval 2

20

Under HT2016 sökte 82 personer till Tekniskt basår - Miljöingenjör, inriktning VA-teknik (Co-op) vid Högskolan i Gävle varav 10 i första hand. Totalt antogs 20 personer i det första urvalet varav 7 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 20 personer varav 9 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle