Antagningspoäng för Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design vid Högskolan i Gävle

Programkod: HIG-29128

VT2014

Antagningspoäng för VT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.80 16.89 0.55 0.00
Urval 2 12.20 14.14 0.20 3.00
Vårterminen år 2014 hade Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design vid Högskolan i Gävle antagningspoängen 16.80 i urvalsgrupp BI, 16.89 i urvalsgrupp BII och 0.55 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för VT2014

Totalt antal sökande

110

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under VT2014 sökte 110 personer till Trädgårdsmästarprogrammet med inriktning mot hälsa och design vid Högskolan i Gävle varav 44 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 6 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 7 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 19% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Gävle

Andra utbildningar i Gävle