Antagningspoäng för 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52181

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.80 3.00
Urval 2
För höstterminen år 2017 hade 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 11.80 i urvalsgrupp BI, i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

167

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

38

Under HT2017 sökte 167 personer till 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping varav 35 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 43 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 38 personer varav 27 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 80% män och 20% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 13.90 4.00
Urval 2 9.51 11.73 99.99 4.00
För höstterminen år 2016 hade 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 13.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

171

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 171 personer till 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping varav 34 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 46 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 29 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.10 3.00
Urval 2 11.80 10.81 99.99 2.00
För höstterminen år 2015 hade 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.10 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

182

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2015 sökte 182 personer till 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping varav 38 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 33 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 34 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 13.91 0.65 0.00
Urval 2 12.58 13.50 0.40 3.00
För höstterminen år 2014 hade 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 13.91 i urvalsgrupp BII och 0.65 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

231

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 231 personer till 3D-teknik vid Högskolan i Jönköping varav 53 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 32 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 35 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 84% män och 16% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping