Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Hi/Re) vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52236

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.50 14.90 4.00
Urval 2 12.05 12.15 4.00
För höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Hi/Re) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.50 i urvalsgrupp BI, 14.90 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

212

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2014 sökte 212 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Hi/Re) vid Högskolan i Jönköping varav 35 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 26 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 25 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping