Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Sh) vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52237

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.06 14.12 99.99 0.00
Urval 2 13.06 15.40 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Sh) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.06 i urvalsgrupp BI, 14.12 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

121

Antagna urval 1

23

Antagna urval 2

16

Under HT2015 sökte 121 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Sh) vid Högskolan i Jönköping varav 16 i första hand. Totalt antogs 23 personer i det första urvalet varav 10 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 16 personer varav 9 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.30 12.53 99.99 0.00
Urval 2 12.30 12.53 99.99
Höstterminen år 2014 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Sh) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 12.30 i urvalsgrupp BI, 12.53 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

115

Antagna urval 1

29

Antagna urval 2

18

Under HT2014 sökte 115 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot arbete i gymnasieskolan (Sh) vid Högskolan i Jönköping varav 21 i första hand. Totalt antogs 29 personer i det första urvalet varav 17 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 18 personer varav 12 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 62% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping