Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52243

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.60 18.08 3.50
Urval 2 15.15 18.08
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.60 i urvalsgrupp BI, 18.08 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

243

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 243 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Högskolan i Jönköping varav 30 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 11 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 10 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 38% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.67 13.86 2.50
Urval 2 12.90 11.30 99.99 2.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.67 i urvalsgrupp BI, 13.86 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

184

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 184 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Eng) vid Högskolan i Jönköping varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 13 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 15 var män och 13 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping