Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Hi) vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52244

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.41 15.72 0.00
Urval 2 12.85 14.50
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Hi) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.41 i urvalsgrupp BI, 15.72 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

198

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 198 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Hi) vid Högskolan i Jönköping varav 27 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 22 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 22 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping