Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Re) vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52245

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 13.26 3.50
Urval 2 10.80 9.70 99.99 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Re) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 13.26 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

141

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2015 sökte 141 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Re) vid Högskolan i Jönköping varav 15 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 14 var män och 11 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 14 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 56% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping