Antagningspoäng för Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52246

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.73 15.31 4.00
Urval 2 12.30 15.31 4.00
För höstterminen år 2016 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.73 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

172

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

25

Under HT2016 sökte 172 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) vid Högskolan i Jönköping varav 21 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 5 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 6 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 80% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 11.00 12.50 99.99 0.00
Urval 2 12.70 13.84 99.99
Höstterminen år 2015 hade Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 11.00 i urvalsgrupp BI, 12.50 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

127

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

19

Under HT2015 sökte 127 personer till Ämneslärarprogrammet med inriktning mot gymnasieskolan (Sv) vid Högskolan i Jönköping varav 12 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 10 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 19 personer varav 5 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping