Antagningspoäng för Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52323

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.98 16.25 4.00
Urval 2 16.10 15.97 4.00
För höstterminen år 2017 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.98 i urvalsgrupp BI, 16.25 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

741

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

55

Under HT2017 sökte 741 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 95 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 17 var män och 58 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 11 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 22% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.43 16.73 0.90 4.00
Urval 2 15.80 15.90 0.85 3.00
För höstterminen år 2016 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.43 i urvalsgrupp BI, 16.73 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

839

Antagna urval 1

59

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 839 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 84 i första hand. Totalt antogs 59 personer i det första urvalet varav 6 var män och 53 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 9 var män och 50 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 87% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.80 17.60 0.90 4.00
Urval 2 17.00 16.71 0.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.80 i urvalsgrupp BI, 17.60 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

936

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 936 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 114 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 7 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 8 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.00 16.80 0.90 4.00
Urval 2 17.33 15.70 0.80 3.00
För höstterminen år 2014 hade Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.00 i urvalsgrupp BI, 16.80 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

891

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

58

Under HT2014 sökte 891 personer till Arbetsterapeutprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 103 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 9 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 58 personer varav 7 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 14% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping