Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52336

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.75 17.55 1.00 4.00
Urval 2 16.93 16.59 0.80 4.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.75 i urvalsgrupp BI, 17.55 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

398

Antagna urval 1

30

Antagna urval 2

28

Under HT2015 sökte 398 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Högskolan i Jönköping varav 58 i första hand. Totalt antogs 30 personer i det första urvalet varav 6 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 28 personer varav 3 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.02 0.95 4.00
Urval 2 16.10 16.12 0.85 4.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

345

Antagna urval 1

25

Antagna urval 2

25

Under HT2014 sökte 345 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning klinisk fysiologi vid Högskolan i Jönköping varav 61 i första hand. Totalt antogs 25 personer i det första urvalet varav 6 var män och 19 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 25 personer varav 6 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 24% män och 76% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping