Antagningspoäng för Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52339

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 16.10 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.88 15.65 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 16.10 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

247

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

30

Under HT2020 sökte 247 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping varav 41 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 4 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 1 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 8% män och 92% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 14.84 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

208

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

32

Under HT2019 sökte 208 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping varav 34 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 9 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.56 14.54 0.00 0.00 0.00
Urval 2 12.44 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.56 i urvalsgrupp BI, 14.54 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

256

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

30

Under HT2018 sökte 256 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping varav 36 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 8 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 30 personer varav 9 var män och 21 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.21 16.96 0.00
Urval 2 13.40 14.70
För höstterminen år 2017 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.21 i urvalsgrupp BI, 16.96 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

274

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under HT2017 sökte 274 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping varav 38 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 7 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 10 var män och 22 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 75% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.81 17.34 1.00 4.00
Urval 2 16.60 15.88 1.10 4.00
För höstterminen år 2016 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.81 i urvalsgrupp BI, 17.34 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

349

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under HT2016 sökte 349 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping varav 52 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 11 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 12 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 66% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 18.18 0.85 4.00
Urval 2 16.40 16.89 0.75 4.00
För höstterminen år 2015 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 18.18 i urvalsgrupp BII och 0.85 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under HT2015 sökte 313 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping varav 52 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 6 var män och 30 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 4 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.40 16.99 1.00 0.00
Urval 2 15.45 16.00 1.00
För höstterminen år 2014 hade Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.40 i urvalsgrupp BI, 16.99 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

36

Antagna urval 2

32

Under HT2014 sökte 301 personer till Biomedicinska analytikerprogrammet, inriktning laboratoriemedicin vid Högskolan i Jönköping varav 43 i första hand. Totalt antogs 36 personer i det första urvalet varav 9 var män och 27 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 32 personer varav 9 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping