Antagningspoäng för Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52170

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.62 4.00
Urval 2 18.05 17.31 3.00
För höstterminen år 2016 hade Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

944

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 944 personer till Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur vid Högskolan i Jönköping varav 206 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 28 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 27 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 17.62 4.00
Urval 2 17.75 15.54 4.00
För höstterminen år 2015 hade Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 17.62 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

940

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 940 personer till Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur vid Högskolan i Jönköping varav 175 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 29 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 26 var män och 49 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.45 18.41 1.10 0.00
Urval 2 17.50 17.30 1.05
För höstterminen år 2014 hade Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.45 i urvalsgrupp BI, 18.41 i urvalsgrupp BII och 1.10 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

904

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 904 personer till Byggnadsteknik, Byggnadsutformning med arkitektur vid Högskolan i Jönköping varav 158 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 29 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 34 var män och 41 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping