Antagningspoäng för Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52171

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 14.29 0.00
Urval 2 14.25 12.70 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 14.29 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 401 personer till Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping varav 77 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 57 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 52 var män och 23 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 68% män och 32% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.90 14.70 0.00
Urval 2 16.87 11.66
För höstterminen år 2015 hade Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.90 i urvalsgrupp BI, 14.70 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

416

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 416 personer till Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping varav 78 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 58 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 55 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 73% män och 26% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.80 14.55 0.90 0.00
Urval 2 15.80 14.15 0.75
För höstterminen år 2014 hade Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.80 i urvalsgrupp BI, 14.55 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

411

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2014 sökte 411 personer till Byggnadsteknik, Husbyggnadsteknik/Väg- och vattenbyggnadsteknik vid Högskolan i Jönköping varav 67 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 66 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 60 var män och 15 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping