Antagningspoäng för Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52031

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.55 4.00
Urval 2 18.90 17.69 3.50
För höstterminen år 2015 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

2743

Antagna urval 1

186

Antagna urval 2

155

Under HT2015 sökte 2743 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 289 i första hand. Totalt antogs 186 personer i det första urvalet varav 95 var män och 91 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 155 personer varav 80 var män och 73 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 51% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.80 19.20 0.00
Urval 2 19.25 18.94
För höstterminen år 2014 hade Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.80 i urvalsgrupp BI, 19.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

2827

Antagna urval 1

138

Antagna urval 2

130

Under HT2014 sökte 2827 personer till Civilekonomprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 275 i första hand. Totalt antogs 138 personer i det första urvalet varav 61 var män och 76 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 130 personer varav 59 var män och 71 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping