Antagningspoäng för Datanätteknik vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52178

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.30 14.13 3.50
Urval 2 13.40 14.13 3.50
För höstterminen år 2016 hade Datanätteknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.30 i urvalsgrupp BI, 14.13 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

366

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 366 personer till Datanätteknik vid Högskolan i Jönköping varav 87 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 66 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 52 var män och 8 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 87% män och 13% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.72 15.16 4.00
Urval 2 14.19 14.47 4.00
För höstterminen år 2015 hade Datanätteknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.72 i urvalsgrupp BI, 15.16 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

371

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2015 sökte 371 personer till Datanätteknik vid Högskolan i Jönköping varav 94 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 54 var män och 6 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 51 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.90 14.65 0.90 0.00
Urval 2 14.25 13.33 0.70
För höstterminen år 2014 hade Datanätteknik vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.90 i urvalsgrupp BI, 14.65 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

405

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 405 personer till Datanätteknik vid Högskolan i Jönköping varav 124 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 52 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 48 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 93% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping