Antagningspoäng för Datateknik, Inbyggda system vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52173

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.24 13.65 4.00
Urval 2 11.30 12.00 4.00
För höstterminen år 2016 hade Datateknik, Inbyggda system vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.24 i urvalsgrupp BI, 13.65 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

356

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2016 sökte 356 personer till Datateknik, Inbyggda system vid Högskolan i Jönköping varav 53 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 66 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 56 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 94% män och 6% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 14.35 3.00
Urval 2 13.80 14.05 3.00
För höstterminen år 2015 hade Datateknik, Inbyggda system vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 14.35 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

347

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2015 sökte 347 personer till Datateknik, Inbyggda system vid Högskolan i Jönköping varav 41 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 46 var män och 9 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 44 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 86% män och 14% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.00 13.38 0.70 0.00
Urval 2 12.30 11.25 0.35 3.00
För höstterminen år 2014 hade Datateknik, Inbyggda system vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.00 i urvalsgrupp BI, 13.38 i urvalsgrupp BII och 0.70 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

303

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

50

Under HT2014 sökte 303 personer till Datateknik, Inbyggda system vid Högskolan i Jönköping varav 31 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 51 var män och 4 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 50 personer varav 46 var män och 4 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 8% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping