Antagningspoäng för Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52172

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 14.20 3.00
Urval 2 12.29 12.90 3.50
För höstterminen år 2016 hade Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 14.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

480

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2016 sökte 480 personer till Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Högskolan i Jönköping varav 73 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 82 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 74 var män och 5 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 92% män och 7% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.45 4.00
Urval 2 15.30 12.70 2.00
För höstterminen år 2015 hade Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.45 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

469

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 469 personer till Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Högskolan i Jönköping varav 69 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 72 var män och 8 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 69 var män och 6 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 91% män och 9% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.62 13.75 0.90 0.00
Urval 2 12.82 11.60 0.60 3.00
För höstterminen år 2014 hade Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.62 i urvalsgrupp BI, 13.75 i urvalsgrupp BII och 0.90 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

447

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 447 personer till Datateknik, Mjukvaruutveckling och mobila plattformar vid Högskolan i Jönköping varav 83 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 67 var män och 7 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 63 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 90% män och 10% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping