Antagningspoäng för Digital visualisering vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52187

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.17 15.52 3.00
Urval 2 14.20 15.52
För höstterminen år 2016 hade Digital visualisering vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.17 i urvalsgrupp BI, 15.52 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

412

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 412 personer till Digital visualisering vid Högskolan i Jönköping varav 115 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 66 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 45 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 63% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.50 16.30 3.00
Urval 2 14.75 14.45
För höstterminen år 2015 hade Digital visualisering vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.50 i urvalsgrupp BI, 16.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

438

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 438 personer till Digital visualisering vid Högskolan i Jönköping varav 122 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 72 var män och 38 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 53 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 69% män och 30% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.75 15.95 0.75 4.00
Urval 2 15.41 14.90 0.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Digital visualisering vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.75 i urvalsgrupp BI, 15.95 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

523

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 523 personer till Digital visualisering vid Högskolan i Jönköping varav 157 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 80 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 56 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 76% män och 24% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping