Antagningspoäng för Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52242

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.83 15.83 3.00
Urval 2 14.69 14.26 3.00
För höstterminen år 2015 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.83 i urvalsgrupp BI, 15.83 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

982

Antagna urval 1

130

Antagna urval 2

125

Under HT2015 sökte 982 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 266 i första hand. Totalt antogs 130 personer i det första urvalet varav 8 var män och 122 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 125 personer varav 5 var män och 120 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.00 16.32 3.00
Urval 2 15.00 14.95 3.00
För höstterminen år 2014 hade Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.00 i urvalsgrupp BI, 16.32 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

957

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2014 sökte 957 personer till Förskollärarprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 273 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 6 var män och 84 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 4 var män och 86 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping