Antagningspoäng för Grafisk design och webbutveckling vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52179

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.90 18.02 4.00
Urval 2 16.60 16.55 4.00
För höstterminen år 2015 hade Grafisk design och webbutveckling vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.90 i urvalsgrupp BI, 18.02 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

952

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2015 sökte 952 personer till Grafisk design och webbutveckling vid Högskolan i Jönköping varav 186 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 20 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 24 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.21 17.28 0.95 0.00
Urval 2 16.80 16.00 0.85 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grafisk design och webbutveckling vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.21 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.95 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

985

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 985 personer till Grafisk design och webbutveckling vid Högskolan i Jönköping varav 175 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 33 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 31 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 55% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping