Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52232

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.80 11.89 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.80 i urvalsgrupp BI, 11.89 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

100

Antagna urval 2

83

Under HT2020 sökte 393 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping varav 98 i första hand. Totalt antogs 100 personer i det första urvalet varav 6 var män och 94 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 83 personer varav 3 var män och 80 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 5% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.02 12.75 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.02 i urvalsgrupp BI, 12.75 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

341

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

78

Under HT2019 sökte 341 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping varav 85 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 9 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 78 personer varav 10 var män och 68 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 88% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.83 12.06 0.00 0.00 4.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.83 i urvalsgrupp BI, 12.06 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

393

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

74

Under HT2018 sökte 393 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping varav 89 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 8 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 74 personer varav 10 var män och 64 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 11% män och 89% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.92 12.91 2.50
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.92 i urvalsgrupp BI, 12.91 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 2.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

477

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

80

Under HT2017 sökte 477 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping varav 76 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 12 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 15 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 16% män och 84% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.55 14.98 3.00
Urval 2 10.50 12.68 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.55 i urvalsgrupp BI, 14.98 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

649

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 649 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping varav 97 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 3 var män och 77 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 6 var män och 69 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 6% män och 94% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.53 3.00
Urval 2 15.10 13.87 2.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.53 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

608

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2015 sökte 608 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping varav 92 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 5 var män och 85 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 2 var män och 77 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 95% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.73 15.31 3.50
Urval 2 13.85 14.29 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.73 i urvalsgrupp BI, 15.31 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

540

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2014 sökte 540 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i förskoleklass och grundskolans årskurs 1-3 vid Högskolan i Jönköping varav 92 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 3 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 2 var män och 58 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 4% män och 96% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping