Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52238

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 12.35 11.96 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 12.35 i urvalsgrupp BI, 11.96 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

293

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

66

Under HT2020 sökte 293 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping varav 87 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 36 var män och 54 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 31 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 10.50 11.91 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 10.50 i urvalsgrupp BI, 11.91 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

314

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

80

Under HT2019 sökte 314 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping varav 83 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 41 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 80 personer varav 41 var män och 39 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.40 11.82 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.40 i urvalsgrupp BI, 11.82 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

82

Antagna urval 2

75

Under HT2018 sökte 313 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping varav 82 i första hand. Totalt antogs 82 personer i det första urvalet varav 47 var män och 35 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 46 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 59% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.75 13.30 3.00
Urval 2 12.25 12.31
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.75 i urvalsgrupp BI, 13.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

437

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 437 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping varav 105 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 30 var män och 55 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 35 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 41% män och 59% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.60 14.77 3.00
Urval 2 12.60 13.60 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.60 i urvalsgrupp BI, 14.77 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

533

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 533 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping varav 128 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 30 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 32 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 15.45 3.00
Urval 2 13.75 14.10 3.00
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 15.45 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

493

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 493 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping varav 125 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 27 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 27 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.02 3.50
Urval 2 14.10 13.95 3.50
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.02 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

436

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

45

Under HT2014 sökte 436 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i fritidshem vid Högskolan i Jönköping varav 105 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 14 var män och 41 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 13 var män och 32 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping