Antagningspoäng för Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52233

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.14 12.04 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2020 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.14 i urvalsgrupp BI, 12.04 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

308

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 308 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping varav 66 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 21 var män och 59 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 19 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 27% män och 73% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.44 12.26 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2019 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.44 i urvalsgrupp BI, 12.26 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

278

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

60

Under HT2019 sökte 278 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping varav 63 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 19 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 17 var män och 43 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 28% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.93 13.39 0.00 0.00 0.00
Urval 2 0.00 0.00 0.00 99.99 0.00
Höstterminen år 2018 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.93 i urvalsgrupp BI, 13.39 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

313

Antagna urval 1

65

Antagna urval 2

60

Under HT2018 sökte 313 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping varav 55 i första hand. Totalt antogs 65 personer i det första urvalet varav 23 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 22 var män och 38 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 64% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.34 12.68 3.50
Urval 2 99.99
För höstterminen år 2017 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.34 i urvalsgrupp BI, 12.68 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

373

Antagna urval 1

85

Antagna urval 2

75

Under HT2017 sökte 373 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping varav 68 i första hand. Totalt antogs 85 personer i det första urvalet varav 32 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 30 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.30 15.22 3.00
Urval 2 9.70 10.20 99.99 3.00
För höstterminen år 2016 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.30 i urvalsgrupp BI, 15.22 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

507

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 507 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping varav 79 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 27 var män och 52 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 29 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 36% män och 63% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.10 15.26 4.00
Urval 2 13.50 12.69 3.50
För höstterminen år 2015 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.10 i urvalsgrupp BI, 15.26 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 455 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping varav 75 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 22 var män och 48 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 23 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 32% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.04 14.96 0.00
Urval 2 11.20 13.76 3.00
För höstterminen år 2014 hade Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.04 i urvalsgrupp BI, 14.96 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

380

Antagna urval 1

55

Antagna urval 2

52

Under HT2014 sökte 380 personer till Grundlärarprogrammet med inriktning mot arbete i grundskolans årskurs 4-6 vid Högskolan i Jönköping varav 42 i första hand. Totalt antogs 55 personer i det första urvalet varav 18 var män och 37 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 19 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 35% män och 65% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping