Antagningspoäng för Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52174

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.40 16.98 4.00
Urval 2 16.40 15.76 4.00
För höstterminen år 2016 hade Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.40 i urvalsgrupp BI, 16.98 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

881

Antagna urval 1

115

Antagna urval 2

105

Under HT2016 sökte 881 personer till Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning vid Högskolan i Jönköping varav 149 i första hand. Totalt antogs 115 personer i det första urvalet varav 55 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 105 personer varav 59 var män och 46 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 52% män och 48% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.50 16.50 0.00
Urval 2 16.40 15.70
För höstterminen år 2015 hade Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.50 i urvalsgrupp BI, 16.50 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

861

Antagna urval 1

110

Antagna urval 2

100

Under HT2015 sökte 861 personer till Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning vid Högskolan i Jönköping varav 127 i första hand. Totalt antogs 110 personer i det första urvalet varav 48 var män och 62 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 53 var män och 47 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.65 17.20 1.00 0.00
Urval 2 16.90 16.19 0.95
För höstterminen år 2014 hade Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.65 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och 1.00 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

836

Antagna urval 1

95

Antagna urval 2

86

Under HT2014 sökte 836 personer till Industriell organisation och ekonomi, Logistik och ledning vid Högskolan i Jönköping varav 113 i första hand. Totalt antogs 95 personer i det första urvalet varav 43 var män och 51 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 86 personer varav 45 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 49% män och 50% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping