Antagningspoäng för International Economics vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52033

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 16.93 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.72 16.20 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade International Economics vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 16.93 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

553

Antagna urval 1

35

Antagna urval 2

35

Under HT2020 sökte 553 personer till International Economics vid Högskolan i Jönköping varav 42 i första hand. Totalt antogs 35 personer i det första urvalet varav 18 var män och 15 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 20 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.51 18.62 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.94 16.15 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade International Economics vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.51 i urvalsgrupp BI, 18.62 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

567

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

39

Under HT2019 sökte 567 personer till International Economics vid Högskolan i Jönköping varav 57 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 18 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 39 personer varav 19 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 47% män och 41% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 17.86 0.00 0.00 0.00
Urval 2 16.79 17.05 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade International Economics vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 17.86 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

647

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

40

Under HT2018 sökte 647 personer till International Economics vid Högskolan i Jönköping varav 50 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 28 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 23 var män och 17 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 64% män och 36% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 18.94 0.00
Urval 2 18.23 17.80
För höstterminen år 2017 hade International Economics vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 18.94 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

742

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 742 personer till International Economics vid Högskolan i Jönköping varav 62 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 22 var män och 16 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 20 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 58% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.50 18.54 0.00
Urval 2 18.41 18.54
För höstterminen år 2016 hade International Economics vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.50 i urvalsgrupp BI, 18.54 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

892

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

40

Under HT2016 sökte 892 personer till International Economics vid Högskolan i Jönköping varav 81 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 29 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 40 personer varav 22 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 57% män och 38% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.61 19.15 0.00
Urval 2 18.42 17.45
För höstterminen år 2015 hade International Economics vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.61 i urvalsgrupp BI, 19.15 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

991

Antagna urval 1

56

Antagna urval 2

47

Under HT2015 sökte 991 personer till International Economics vid Högskolan i Jönköping varav 81 i första hand. Totalt antogs 56 personer i det första urvalet varav 26 var män och 28 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 47 personer varav 20 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 45% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping