Antagningspoäng för International Economics and Policy vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52021

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.32 0.00
Urval 2 17.65 17.27
För höstterminen år 2014 hade International Economics and Policy vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.32 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

487

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

35

Under HT2014 sökte 487 personer till International Economics and Policy vid Högskolan i Jönköping varav 40 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 21 var män och 17 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 35 personer varav 19 var män och 16 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 45% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping