Antagningspoäng för International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52003

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.66 0.00 0.00 3.00
Urval 2 16.35 16.37 0.00 0.00 3.00
Höstterminen år 2020 hade International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.66 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 3.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

658

Antagna urval 1

90

Antagna urval 2

90

Under HT2020 sökte 658 personer till International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 94 i första hand. Totalt antogs 90 personer i det första urvalet varav 38 var män och 50 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 90 personer varav 40 var män och 48 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 43% män och 54% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.28 0.00 0.00 4.00
Urval 2 16.46 16.55 0.00 0.00 3.50
Höstterminen år 2019 hade International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.28 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

691

Antagna urval 1

92

Antagna urval 2

92

Under HT2019 sökte 691 personer till International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 109 i första hand. Totalt antogs 92 personer i det första urvalet varav 44 var män och 47 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 92 personer varav 55 var män och 37 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 54% män och 46% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.80 18.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.92 17.68 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.80 i urvalsgrupp BI, 18.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

837

Antagna urval 1

62

Antagna urval 2

62

Under HT2018 sökte 837 personer till International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 110 i första hand. Totalt antogs 62 personer i det första urvalet varav 36 var män och 26 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 62 personer varav 32 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 55% män och 44% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.82 18.86 0.00
Urval 2 18.54 18.75
För höstterminen år 2017 hade International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.82 i urvalsgrupp BI, 18.86 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

956

Antagna urval 1

50

Antagna urval 2

46

Under HT2017 sökte 956 personer till International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 130 i första hand. Totalt antogs 50 personer i det första urvalet varav 26 var män och 24 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 46 personer varav 20 var män och 26 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 52% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 18.17 4.00
Urval 2 17.81 17.75 4.00
För höstterminen år 2016 hade International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 18.17 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

1087

Antagna urval 1

120

Antagna urval 2

100

Under HT2016 sökte 1087 personer till International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 164 i första hand. Totalt antogs 120 personer i det första urvalet varav 44 var män och 72 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 100 personer varav 43 var män och 53 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 57% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.94 0.00
Urval 2 17.94 17.40
För höstterminen år 2015 hade International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.94 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1250

Antagna urval 1

158

Antagna urval 2

132

Under HT2015 sökte 1250 personer till International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 165 i första hand. Totalt antogs 158 personer i det första urvalet varav 71 var män och 80 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 132 personer varav 68 var män och 60 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 48% män och 48% kvinnor. Utbildningen hade en helt jämn könsfördelning.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.29 18.88 0.00
Urval 2 18.60 18.40
För höstterminen år 2014 hade International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.29 i urvalsgrupp BI, 18.88 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

1033

Antagna urval 1

72

Antagna urval 2

66

Under HT2014 sökte 1033 personer till International Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 167 i första hand. Totalt antogs 72 personer i det första urvalet varav 30 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 66 personer varav 34 var män och 30 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 46% män och 51% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping