Antagningspoäng för Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52053

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.35 18.04 3.50
Urval 2 16.56 15.25 3.50
För höstterminen år 2015 hade Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.35 i urvalsgrupp BI, 18.04 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

584

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2015 sökte 584 personer till Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Högskolan i Jönköping varav 84 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 9 var män och 60 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 8 var män och 56 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 13% män och 86% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.85 17.30 4.00
Urval 2 17.40 14.70 4.00
För höstterminen år 2014 hade Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.85 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

506

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

57

Under HT2014 sökte 506 personer till Internationellt arbete - inriktning Globala studier vid Högskolan i Jönköping varav 82 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 11 var män och 49 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 57 personer varav 13 var män och 44 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 21% män och 79% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping