Antagningspoäng för Ljusdesign vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52177

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.80 14.00 3.50
Urval 2 11.60 11.96 3.00
För höstterminen år 2015 hade Ljusdesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.80 i urvalsgrupp BI, 14.00 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.50 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

259

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2015 sökte 259 personer till Ljusdesign vid Högskolan i Jönköping varav 71 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 32 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 41 var män och 29 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 50% män och 49% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 15.38 0.50 4.00
Urval 2 13.50 13.30 0.35 3.00
För höstterminen år 2014 hade Ljusdesign vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 15.38 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

266

Antagna urval 1

70

Antagna urval 2

65

Under HT2014 sökte 266 personer till Ljusdesign vid Högskolan i Jönköping varav 70 i första hand. Totalt antogs 70 personer i det första urvalet varav 30 var män och 40 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 30 var män och 35 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 44% män och 56% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping