Antagningspoäng för Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52032

HT2020

Antagningspoäng för HT2020

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.33 18.40 0.00 0.00 4.00
Urval 2 17.03 17.45 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2020 hade Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.33 i urvalsgrupp BI, 18.40 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 4.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2020

Totalt antal sökande

628

Antagna urval 1

71

Antagna urval 2

70

Under HT2020 sökte 628 personer till Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 110 i första hand. Totalt antogs 71 personer i det första urvalet varav 23 var män och 45 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 25 var män och 42 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 34% män och 62% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2019

Antagningspoäng för HT2019

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.86 17.69 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.60 16.30 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2019 hade Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.86 i urvalsgrupp BI, 17.69 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2019

Totalt antal sökande

586

Antagna urval 1

63

Antagna urval 2

63

Under HT2019 sökte 586 personer till Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 94 i första hand. Totalt antogs 63 personer i det första urvalet varav 20 var män och 42 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 63 personer varav 26 var män och 33 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 37% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.11 0.00 0.00 0.00
Urval 2 17.90 17.09 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.11 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

810

Antagna urval 1

45

Antagna urval 2

45

Under HT2018 sökte 810 personer till Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 110 i första hand. Totalt antogs 45 personer i det första urvalet varav 16 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 20 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 40% män och 60% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.65 18.07 0.00
Urval 2 17.90 17.65
För höstterminen år 2017 hade Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.65 i urvalsgrupp BI, 18.07 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

895

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

52

Under HT2017 sökte 895 personer till Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 134 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 17 var män och 43 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 52 personer varav 12 var män och 40 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 26% män och 74% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.08 18.45 0.00
Urval 2 17.70 17.85
För höstterminen år 2016 hade Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.08 i urvalsgrupp BI, 18.45 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

959

Antagna urval 1

91

Antagna urval 2

75

Under HT2016 sökte 959 personer till Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 135 i första hand. Totalt antogs 91 personer i det första urvalet varav 27 var män och 63 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 75 personer varav 24 var män och 51 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 69% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.25 17.53 0.00
Urval 2 18.20 16.88
För höstterminen år 2015 hade Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.25 i urvalsgrupp BI, 17.53 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

1062

Antagna urval 1

111

Antagna urval 2

93

Under HT2015 sökte 1062 personer till Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 132 i första hand. Totalt antogs 111 personer i det första urvalet varav 37 var män och 73 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 93 personer varav 27 var män och 65 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 31% män och 68% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 19.10 18.85 0.00
Urval 2 18.40 18.24
För höstterminen år 2014 hade Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 19.10 i urvalsgrupp BI, 18.85 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

852

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 852 personer till Marketing Management, kandidatprogrammet vid Högskolan i Jönköping varav 110 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 24 var män och 36 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 21 var män och 34 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 39% män och 61% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping