Antagningspoäng för Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52175

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 14.40 11.93 99.99 0.00
Urval 2 18.20 11.93 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 14.40 i urvalsgrupp BI, 11.93 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

301

Antagna urval 1

69

Antagna urval 2

45

Under HT2016 sökte 301 personer till Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning vid Högskolan i Jönköping varav 36 i första hand. Totalt antogs 69 personer i det första urvalet varav 57 var män och 12 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 45 personer varav 35 var män och 10 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.20 13.89 0.00
Urval 2 12.69 12.60 99.99
För höstterminen år 2015 hade Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.20 i urvalsgrupp BI, 13.89 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

325

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

51

Under HT2015 sökte 325 personer till Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning vid Högskolan i Jönköping varav 36 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 47 var män och 13 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 51 personer varav 44 var män och 7 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 82% män och 18% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.30 14.32 0.50 0.00
Urval 2 12.48 12.26 0.50 99.99
För höstterminen år 2014 hade Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.30 i urvalsgrupp BI, 14.32 i urvalsgrupp BII och 0.50 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

348

Antagna urval 1

60

Antagna urval 2

55

Under HT2014 sökte 348 personer till Maskinteknik, Industriell ekonomi och produktionsledning vid Högskolan i Jönköping varav 43 i första hand. Totalt antogs 60 personer i det första urvalet varav 46 var män och 14 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 55 personer varav 43 var män och 12 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 77% män och 23% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping