Antagningspoäng för Maskinteknik, Produktutveckling och design vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52176

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 13.71 13.20 99.99 0.00
Urval 2 14.80 13.20 99.99
Höstterminen år 2016 hade Maskinteknik, Produktutveckling och design vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 13.71 i urvalsgrupp BI, 13.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 99.99 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

346

Antagna urval 1

87

Antagna urval 2

65

Under HT2016 sökte 346 personer till Maskinteknik, Produktutveckling och design vid Högskolan i Jönköping varav 64 i första hand. Totalt antogs 87 personer i det första urvalet varav 69 var män och 18 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 65 personer varav 54 var män och 11 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 81% män och 19% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 15.00 12.60 0.00
Urval 2 11.44 11.03 99.99
För höstterminen år 2015 hade Maskinteknik, Produktutveckling och design vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 15.00 i urvalsgrupp BI, 12.60 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

364

Antagna urval 1

80

Antagna urval 2

60

Under HT2015 sökte 364 personer till Maskinteknik, Produktutveckling och design vid Högskolan i Jönköping varav 51 i första hand. Totalt antogs 80 personer i det första urvalet varav 59 var män och 21 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 60 personer varav 46 var män och 14 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 75% män och 25% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 16.10 14.84 0.75 0.00
Urval 2 13.32 13.65 0.35
För höstterminen år 2014 hade Maskinteknik, Produktutveckling och design vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 16.10 i urvalsgrupp BI, 14.84 i urvalsgrupp BII och 0.75 i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

402

Antagna urval 1

75

Antagna urval 2

70

Under HT2014 sökte 402 personer till Maskinteknik, Produktutveckling och design vid Högskolan i Jönköping varav 55 i första hand. Totalt antogs 75 personer i det första urvalet varav 53 var män och 22 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 70 personer varav 50 var män och 20 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 71% män och 29% kvinnor. Detta innebär att utbildningen hade en majoritet män för denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping