Antagningspoäng för Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping

Programkod: HJ-52063

HT2018

Antagningspoäng för HT2018

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.35 17.30 0.00 0.00 0.00
Urval 2 15.99 15.64 0.00 0.00 0.00
Höstterminen år 2018 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.35 i urvalsgrupp BI, 17.30 i urvalsgrupp BII och 0.00 i urvalsgrupp HP. I urvalsgrupperna BF och SA hade utbildningen 0.00 respektive 0.00 i antagningspoäng.

Antagningsstatistik för HT2018

Totalt antal sökande

401

Antagna urval 1

42

Antagna urval 2

34

Under HT2018 sökte 401 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping varav 26 i första hand. Totalt antogs 42 personer i det första urvalet varav 10 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 34 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 20% män och 78% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2017

Antagningspoäng för HT2017

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 17.92 17.03 4.00
Urval 2 16.60 16.02 4.00
För höstterminen år 2017 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 17.92 i urvalsgrupp BI, 17.03 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 4.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2017

Totalt antal sökande

455

Antagna urval 1

40

Antagna urval 2

33

Under HT2017 sökte 455 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping varav 42 i första hand. Totalt antogs 40 personer i det första urvalet varav 9 var män och 31 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 8 var män och 25 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 23% män och 77% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2016

Antagningspoäng för HT2016

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.30 17.20 0.00
Urval 2 17.00 17.20
För höstterminen år 2016 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.30 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2016

Totalt antal sökande

511

Antagna urval 1

39

Antagna urval 2

33

Under HT2016 sökte 511 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping varav 42 i första hand. Totalt antogs 39 personer i det första urvalet varav 6 var män och 33 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 33 personer varav 5 var män och 28 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 15% män och 85% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2015

Antagningspoäng för HT2015

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.60 17.20 3.00
Urval 2 17.70 17.20
För höstterminen år 2015 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.60 i urvalsgrupp BI, 17.20 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 3.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2015

Totalt antal sökande

459

Antagna urval 1

38

Antagna urval 2

31

Under HT2015 sökte 459 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping varav 43 i första hand. Totalt antogs 38 personer i det första urvalet varav 9 var män och 29 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 11 var män och 19 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 29% män och 70% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.

HT2014

Antagningspoäng för HT2014

Urval BI BII HP SA BF
Urval 1 18.20 18.55 0.00
Urval 2 17.65 17.20
För höstterminen år 2014 hade Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping antagningspoängen 18.20 i urvalsgrupp BI, 18.55 i urvalsgrupp BII och i urvalsgrupp HP. Antagningspoängen för urvalsgruppen BF var 0.00 medan data saknades för urvalsgrupp SA.

Antagningsstatistik för HT2014

Totalt antal sökande

426

Antagna urval 1

37

Antagna urval 2

31

Under HT2014 sökte 426 personer till Medie- och kommunikationsvetenskapliga programmet, Global Communication vid Högskolan i Jönköping varav 35 i första hand. Totalt antogs 37 personer i det första urvalet varav 11 var män och 25 var kvinnor. I det andra urvalet antogs 31 personer varav 6 var män och 24 var kvinnor. Totalt sett hade denna termin en könsfördelning om 25% män och 72% kvinnor. Utbildningen hade alltså en majoritet kvinnor denna termin.
Antagningspoäng Högskolan i Jönköping

Andra utbildningar i Jönköping